Regnskapsfører i Kongsvinger- området med kompetanse på regnskapsføring

Vi er profesjonelle og svært erfarne regnskapsførere med kompetase på de fleste tjenester innen regnskapsføring.

Vi holder til på Kongsvinger, og kan tilby våre tjenester innen regnskapsføring til dere i området.

Vi er et regnskapskontor med stor empati for våre kunder. Regnskapsføring er ingen enkel sak, dersom man har for mange andre gjøremål.

Helt siden vår oppstart har dessverre altfor mange oversett hvor mye tidsbruk som går med til regnskapsføring. Mange tror man sparer penger ved å innta en selvutnevnt regnskapsfører- rolle og gjøre regnskapsføring etter beste evne.

Av erfaring blir en slik løsning midt i mellom, men at dette er lønnsomt, er ingenting å diskutere.

Vårt formål er ikke å belære deg som kunde, men heller avlaste deg med et arbeide du ikke trives med, samtidig ved å bruke en regnskapsfører vil du redusere tidsbruken, og på sikt spare mange penger.

Når du tar kontakt med oss, vil du komme i kontakt med en regnskapsfører med fagkompetanse på den formen for regnskapsføring du ønsker.